Home » Praktijk ondersteuning

Praktijk ondersteuning

Praktijkondersteuners nemen voor een deel taken over van de huisartsen. Zij hebben eigen spreekuren waarbij gezondheidsvoorlichting en begeleiding naar behoefte van de patiënt centraal staat. Zij doen dit volgens vastgelegde afspraken met de huisartsen en zijn ook voortdurend in nauw overleg met hen. Zij werken ook nauw samen met fysiotherapie, dietist, pedicure en de podotherapeut.

Annemieke Staring en Annedien Verhagen begeleiden patienten met chronische aandoeningen zoals:

– suikerziekte (Diabetes Mellitus)
– chronische longaandoeningen (COPD)
– hart- en vaatziekten

maar ook patiënten met
– hoge bloeddruk
– risico op suikerziekte
– overgewicht
– en patiënten die willen stoppen met roken.

Over PoZoB

PoZoB ondersteunt huisartsen in de regio Zuidoost-Brabant om kwalitatief goede gestructureerde zorg te geven aan chronisch zieken.

PoZoB is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie, implementatie en kwaliteit van ketenzorgprogramma’s (zorgstraten) voor mensen met een chronische aandoening.

Uitgangspunt is het bieden van kwalitatieve kleinschalige zorg vanuit het patiëntenperspectief, rondom de patiënt door persoonlijke benadering en zorg op maat. De rol van praktijkondersteuners in huisartsenpraktijken is hierbij niet weg te denken.

Informatie en praktijkgegevens

Huisartsen praktijk Keunen

Spreekuur beschikbaarheid artsen
Drs. M.J.R.M Keunen: dinsdag, woensdag en vrijdag.
Drs. F. Hu: maandag en donderdag.

Ettelbruckhof 3
5625NV Eindhoven

Fax: 040-2912897
E-mail: info@huisartsenpraktijk-keunen.nl

Telefoon: 040-2412214
Via het keuzemenu kunt u kiezen voor de opties

  1. Spoedlijn
  2. Herhaalrecepten
  3. Assistente

Spoedpost: 0900-8861 (17.00-08.00 uur in het weekend)