Home » Zorgaanbod en Diensten

Zorgaanbod en Diensten

Onze praktijk kent een breed aanbod voor zorg, kleine ingrepen en advies.
Meer hierover vind u hieronder op deze pagina.

Kleine chirurgische ingrepen

Voor het verwijderen van kleine en onschuldige huidafwijkingen kunt u in onze praktijk terecht. Het gaat dan met name om onschuldige moedervlekken, vetbulten, steelwratten, talgkliercystes, enzovoorts Maakt u hiervoor eerst een afspraak met uw huisarts. U bekijkt samen de huidafwijking en u krijgt uitleg hoe de ingreep zal verlopen. Bij enige twijfel wordt het huidpreparaat opgestuurd voor nader onderzoek.

Hartfilm (ecg)

Uit het hartfilmpje (ECG) is veel informatie te krijgen over de werking van de hartspier. U krijgt hiervoor elektroden op uw huid geplakt. Deze geven de activiteit van het hart weer. Het ECG wordt gemaakt terwijl u rustig op een onderzoeksbank ligt. Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten. De praktijkassistente verricht het ECG en uw huisarts beoordeelt het ECG. Bij twijfel overlegt de huisarts met de cardioloog.

24-uurs bloeddrukmeting

Bij onduidelijkheid over uw mogelijk chronisch te hoge bloeddruk, kan de huisarts een 24-uurs bloeddrukmeting laten doen. De bloeddrukmeter wordt door de assistente om uw bovenarm aangebracht en u krijgt van haar uitleg en instructie. Deze speciale bloeddrukmeter meet met regelmaat (elke twintig minuten overdag en ’s nachts om de twee uur) uw bloeddruk. De metingen worden opgeslagen in het bijbehorende kastje en kunnen worden uitgeprint.

Vaatonderzoek benen

Met dit onderzoek wordt gemeten of u vernauwingen heeft in de bloedvaten naar de benen. U ontbloot uw bovenarmen, benen en voeten en gaat op de onderzoeksbank liggen. Met een echoapparaat worden de bloedvaten bij de enkels opgezocht en door middel van ultrageluid (echo) wordt de bloedstroom hoorbaar gemaakt. Vervolgens wordt de bloeddrukband om de onderbenen bevestigd en om beurten opgepompt. Het oppompen van de banden kan wat pijnlijk zijn. Hetzelfde gebeurt bij beide bovenarmen. Door middel van een berekening kan worden bepaald of de bloedtoevoer naar de benen tekort schiet. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de praktijkassistente.

Een breed aanbod voor zorg,

kleine ingrepen en advies!

 

Aanmelden als nieuwe patient

Longfunctieonderzoek (spirometrie)

Dit onderzoek wordt verricht door de praktijkondersteuner of praktijkassistente, die hiervoor speciaal is opgeleid. Een spirometrie is een blaastest waarbij de longinhoud wordt gemeten en de kracht waarmee u de lucht kunt uitblazen. U moet een aantal keer flink blazen waarbij gekeken wordt of de longinhoud verandert als u bepaalde medicijnen via een voorzetkamer inademt. Aan de hand van de uitslag wordt bekeken of er aanwijzingen zijn voor bijvoorbeeld astma of longemfyseem (COPD). Na overleg met uw huisarts bespreekt de praktijkondersteuner met u de uitslag.

Voor iedereen geldt: op de dag van de spirometrie geen ventolin of salbutamol gebruiken.

Gehoortest (audiometrie)

Bij vermoeden van een gehoorprobleem kan een gehoortest (audiogram) worden afgenomen. De verwijzing voor audiometrie gaat via uw eigen huisarts. De gehoortest wordt verricht door de praktijkassistente. Met een zogenaamde audiometer en een koptelefoon worden korte tonen aangeboden. U wordt gevraagd aan te geven of u deze hoort. De assistente gaat na hoe zacht het geluid gemaakt kan worden om net gehoord te worden. Beide oren worden afzonderlijk getest. De meetresultaten worden in een grafiek weergegeven. Bij aanwijzingen van een gehoorprobleem kan u verwezen worden naar de KNO arts of audiologisch centrum.

Wrattenspreekuur

Elke maand is er een wrattenspreekuur. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. De praktijkassistente stipt de wratten aan. Het verwijderen van wratten met stikstof gebeurt door middel van bevriezing en is vaak wat pijnlijk. Voor een goed resultaat moeten de wratten vaak meerdere keren worden aangestipt.

Stoppen met roken

Bespreekt u uw voornemen om te stoppen met roken eerst met uw huisarts. Wanneer u intensieve begeleiding en eventuele ondersteuning met medicijnen wenst, kan het zijn dat de huisarts u verwijst naar de praktijkondersteuner. Voor meer informatie omtrent stoppen met roken en ondersteunende medicijnen kunt u alvast kijken op de website www.stivoro.nl. Of u leest de patiënten informatiebrieven rondom Stoppen met roken (zie Links).

Diabetes Ketenzorg

Naar verwachting zal het aantal mensen met diabetes mellitus type 2 in de toekomst snel toenemen. Om de aandoening beter in kaart te brengen en beter te behandelen is een speciaal zorgprogramma ontwikkeld. Dit betekent dat alle betrokken medewerkers intensief samenwerken voor het beste resultaat. Het gaat dan om uw huisarts en praktijkondersteuner diabetes, de internist, diëtist, podotherapeut en oogarts.

Risico hart- en vaatziekten spreekuur

Om risicofactoren voor hart- en vaatziekten in kaart te brengen is een speciaal spreekuur ontwikkeld. Risicofactoren zijn met name hoge bloeddruk, roken, suikerziekte, hoog cholesterol, overgewicht, weinig bewegen en het voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie. U kunt hiervoor terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Wanneer blijkt dat u een verhoogd risico heeft komt u in aanmerking voor behandeling. De praktijkondersteuner is hiervoor speciaal opgeleid. De begeleiding bestaat uit een driemaandelijkse controle bij de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner schrijft (onder begeleiding van uw huisarts) medicijnen voor en geeft leefstijladviezen.

Spreekuur chronische longziekten

Astma en longemfyseem (COPD) zijn chronische longziekten. Voor mensen met astma of COPD is een speciaal spreekuur. De praktijkondersteuner astma/COPD is hiervoor speciaal opgeleid. Zij verricht bij u een longfunctietest (voor uitleg zie kopje longfunctietest), geeft leefstijladviezen en schrijft in overleg met uw huisarts medicijnen voor.
Astma betekent een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen, waardoor u last kunt hebben van periodes met benauwdheid, piepen en hoesten. Tussendoor zijn de meeste patiënten klachtenvrij. Astma is over het algemeen goed te behandelen. Een regelmatige controle is van belang voor het behoud van een goede conditie van de luchtwegen.
COPD is een chronische longziekte waarbij de longblaasjes (vaak door roken) blijvend zijn aangetast. Ook hier is regelmatige controle van groot belang.

Informatie op internet

Onderstaand vindt u links die direct naar andere websites leiden waarop u belangrijke of interessante informatie krijgt over diverse onderwerpen.

Pagina met alfabetische lijst met ziekten:
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGZiektebeschrijvingen-1.htm

Pagina met alfabetische lijst patiëntenbrieven:
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven.htm

Cardiovasculaire risico zelftest (CVRM):
http://www.huisartsensoest.nl/cvrm

Diverse on-line zelftests:
http://orion.praktijkinfo.nl/modules/zelftests.php

Heeft u vragen over een van de bovenstaande punten

Neem dan direct contact met ons op!

 

Neem contact op

Informatie en praktijkgegevens

Huisartsen praktijk Keunen

Spreekuur beschikbaarheid artsen
Drs. M.J.R.M Keunen: dinsdag, woensdag en vrijdag.
Drs. S. Kafai Rad: maandag en donderdag.

Ettelbruckhof 3
5625NV Eindhoven

Fax: 040-2912897
E-mail: info@huisartsenpraktijk-keunen.nl

Telefoon: 040-2412214
Via het keuzemenu kunt u kiezen voor de opties

  1. Spoedlijn
  2. Herhaalrecepten
  3. Assistente

Spoedpost: 0900-8861 (17.00-08.00 uur in het weekend)

Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?

hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt